Doktorinvitasjon: Jarle Aarstad

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Jarle Aarstad skal mandag 7. juni holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesningen er:

"Can we differentiate between human and social capital? Discuss the value added of Social over Human capital, do we need the concept social capital?".

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Social Capital as a Multilevel Phenomenon: A Cross-Level and Mixed-Determinant Network Study from the Emerging Micro-Power Field".

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.


Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Arent Greve, NHH, professor Howard E.Aldrich, Universitetet i North Carolina og associate professor Mario Benassi, Universitetet i Milano.

Hovedveileder har vært professor Sven A. Haugland, NHH.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
De fleste studier som behandler begrepet sosial kapital belyser enten enkeltaktørers eksterne relasjoner eller karakteristika for grupper av aktører. Bakgrunnen for denne doktoravhandlingen har vært å integrere disse tilnærmingene ved å studere ulike analysenivåer. En såkalt kryssnivå- og miksdeterminant nettverksmodell blir utledet og testet på data som er innhentet fra nyoppstartede mikrokraftverk på Vestlandet. Avhandlingen påviser blant annet at forskere kan tilegne seg økt forståelse innefor fagområdene sosial kapital og strukturelle nettverk ved å ta hensyn til ulike analysenivåer, og peker videre på hvilke implikasjoner denne innsikten kan ha for aktører i spesielt unge næringer.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive