Doktorinvitasjon Anne Cathrin Haueng

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Anne Cathrin Haueng skal lørdag 19. juni holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"What we know and how we can learn what we don’t know about Progress Measurement: Theoretical and Methodological Challenges".

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Change Processes: Heading in the right direction? A Power Perspective on Progress Measurement".

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Andrew Pettigrew, University of Bath, professor Joyce Falkenberg, Høgskolen i Agder og professor Jonny Holbek, Høgskolen i Agder.

Hovedveileder har vært professor Kjell Grønhaug, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord: Temaet for avhandlingen er måling av fremdrift i strategiske endringsprosesser. Måling av fremdrift har som hensikt å få direkte tilbakemeldinger omkring status på endringsprosessen mens den pågår for å oppnå kontroll over prosessen, muligheten til å foreta nødvendige korreksjoner i forhold til de strategiske målsetningene samt sikre et positivt sluttresultat. Det empiriske materialet i avhandlingen er innhentet i Statoil over en fire års periode og består av dybdeintervjuer og observasjoner. Analyser av datamaterialet viser at det er et gap mellom litteratur og hvordan organisasjoner faktisk måler samt bruker resultatene fra evalueringene. Mens litteraturen tilsier at målinger er planlagte og rasjonelle prosedyrer viser det seg at organisasjoner utfører målinger gjennom en mer ad hoc tilnærming som er påvirket av organisasjonskonteksten generelt og ikke minst forløpet i implementeringsprosessen. Studien viser blant annet at organisasjoner kontrollerer hva som blir målt og hvordan, med hensikt å kontrollere utfallet av evalueringene. Makt blir derfor ofte brukt til å sikre et ønsket resultat noe som medfører at selve evalueringsprosessen påvirkes av ansvarliges intensjoner som igjen har konsekvenser for fokus i endringsprosessen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive