Doktorgradsinvitasjon: Steen Koekebakker

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Steen Koekebakker skal onsdag 8. mai holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesning:

"The relevance of contingent claims analysis for valuation and risk management in the Nordic electricity industry."

Tid for prøveforelesning:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Valuation of Asian options and commodity contingent claims"

Tid for disputas:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Geman Hélyette, Groupe Essec, Førsteamanuensis Bernt Arne Ødegaard, Handelshøyskolen BI og professor Petter Bjerksund, Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Svein Arne Persson, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presseinfo@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord : I avhandlingen behandler Koekebakker flere aspekter ved verdsettelse av ulike typer av kontrakter og risikostyring i jordbruks- og elektrisitetsmarkeder. I en modell for forward kurven i elektrisitetsmarkedet utleder han analytiske løsninger for verdsettelse av ulike derivater. I en empirisk analyse viser han at usikkerheten i elektrisitetsmarkedets terminstruktur er veldig stor for kontrakter med kort tid til forfall, samtidig som spesifikk usikkerhet knyttet til den enkelte kontrakt vanskeliggjør risikostyring. Tidligere empiriske undersøkelser har vist at prisusikkerheten til jordbrukskontrakter endrer seg over året (sesongeffekt) og ettersom kontraktene nærmer seg forfall (forfallseffekt), samt at kraftige prishopp inntreffer fra tid til annen. Koekebakker utleder en opsjonsprisingsmodell som tar hensyn til alle disse tre effektene og viser i en empirisk analyse av opsjoner på hvetefutures at tidligere foreslåtte modeller kan forkastes til fordel for hans modell. Avslutningsvis foreslår Koekebakker nye prisingsmodeller for Asiatiske opsjoner.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive