Doktorgradsinvitasjon: Endre Bjørndalen

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Endre Bjørndal skal fredag 24. mai holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesning:

"En vurdering av forholdet mellom ikke-kooperativ og kooperativ spillteori."

Tid for prøveforelesning:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Cost Allocation Problems in Network and Production Settings."

Tid for disputas:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Ingolf Ståhl, Handelshögskolan i Stockholm, professor Tore Nilssen, Universitetet i Oslo og professor Sverre Storøy, Universitetet i Bergen.

Hovedveileder har vært professor Kurt Jörnsten, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Bjørndal anvender kooperativ spillteori til å modellere ulike kostnadsfordelingsproblemer som oppstår i forbindelse med nettverks- og produksjonssituasjoner. Et sentralt løsningsbegrep for kooperative spill er kjernen, som består av alle de fordelinger som er slik at ingen spillere, eller grupper av spillere, ser seg tjent med å bryte ut av samarbeidet. Det legges vekt på å utvikle karakteristikker og beregningsregler for kjerneløsninger som ikke krever at det komplekse kooperative spillet formuleres eksplisitt. For lineære produksjonsspill utvikles det en metode for å tilnærme spillene ved hjelp av aggregering. Det gis også en metode for å estimere feilen som oppstår på grunn av tilnærmingen, og ved hjelp av numeriske eksempler undersøkes det når aggregering kan brukes. For et kostnadsfordelingsproblem i forbindelse med elektrisitetsnettverk gis det tilstrekkelige betingelser for en ikke-tom kjerne, og det illustreres ved hjelp av eksempler hvordan det kan være nødvendig å kombinere flere ulike kostnadsfordelingsmetoder for å oppnå en kjerneløsning.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive