Doktorgradsinvitasjon: Jarle Møen

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Jarle Møen skal onsdag 29. mai holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesning:

"Theoretical and empirical justifications for a research policy in a small open economy."

Tid for prøveforelesning:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Do spillovers justify subsidies to commercial R&D? Four microeconometric essays"

Tid for disputas:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.


Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Adam B. Jaffe, Brandeis University, USA, Professor Kjell Gunnar Salvanes, Norges Handelshøyskole og professor Manuel Trajtenberg, Eitan Berglas School of Economics, Tel-Aviv.

Hovedveileder har vært professor Tor Jakob Klette, Universitetet i Oslo.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Når bedrifter investerer i forskning og utvikling genererer de kunnskap som gradvis kommer til nytte også i andre bedrifter og i samfunnet for øvrig. Dette er et argument for at staten bør subsidiere forskningsinvesteringer i næringslivet. Et beslektet argument er knyttet til at lønnsomheten for en enkeltbedrift som vurderer å utvikle en ny teknologi kan avhenge av hvorvidt andre bedrifter velger å utvikle komplementære produkter. I prinsippet kan staten da gjennom subsidiepolitikken spille en koordinerende rolle og bidra til å hjelpe fram nye næringer. Avhandlingen viser at motivasjonen bak de store norske IT-programmene på 1980-tallet var i god overensstemmelse med slik økonomisk teori. Empiriske analyser på individ-, bedrifts- og næringsnivå finner imidlertid ingen positive effekter av støtten til IT-industrien. Et annet tema i avhandlingen er virkninger av kunnskapsspredning gjennom mobilitet av teknisk høyt kvalifisert arbeidskraft.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive