Doktorgradsinvitasjon Sissel Jensen

INVITASJON TIL PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS

Sissel Jensen skal fredag 7. juni holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesning:

"Application of non-linear pricing in telecommunications - theory versus practice"

Tid for prøveforelesning:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Pricing of Telecommunications Services under the Presence of Asymmetric Information"

Tid for disputas:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.


Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Petter Osmundsen, Høgskolen i Stavanger, professor Jon Vislie, Universitetet i Oslo og professor Patrick Rey, Universitetet i Toulouse.

Hovedveileder har vært professor Lars Sørgard, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
I avhandlingen analyserer Jensen prisstrukturer i markeder hvor bedriften leverer tjenester til kunder de kan identifisere, for eksempel kunder som abonnerer på telekommunikasjonstjenester. Bedriften kan samle informasjon om konsumet, men mulighetene for å prisdiskriminere er allikevel begrenset. Kjente strategier for å segmentere markedet under slike omstendigheter er å kvalitetsdifferensiere tjenestene eller å gi kvantumsrabatter. I tillegg til at dette er en lønnsom strategi, kan det være en samfunnsøkonomisk ønskelig prisstruktur dersom det er høye faste kostnader. Jensen viser at en bedrift kan anvende mer effektive prisstrukturer i samfunnsøkonomisk forstand dersom den tillates å utnytte informasjon om kundenes bruksmønster. Videre vises det at økt grad av konkurranse kan gjøre det vanskeligere å opprettholde en samfunnsøkonomisk ønskelig prisstruktur. På den andre siden kan konkurranse medføre at mange kunder stilles overfor et bedre tilbud.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive