Doktorgradsinvitasjon: Jan Yngve Sand

INVITASJON TIL PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS

Jan Yngve Sand skal fredag 21. juni holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesning:

"Regulation of Vertically Integrated Firms with Downstream Product Differentiation".

Tid for prøveforelesning:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Essays on the Regulation of the Telecommunications Industry".

Tid for disputas:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.


Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Associate Professor Julian Wright, Univeristy of Aukland, professor Derek Clark, Universitetet i Tromsø og professor Nils Henrik M. Von den Fehr, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder har vært professor Kåre Petter Hagen, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Avhandlingen analyserer problemstillinger knyttet til regulerings- og konkurransepolitikk i IKT-markeder, eller mer generelt i vertikalt relaterte markeder. I vertikalt relaterte markeder ser man ofte en stor grad av konsentrasjon blant aktører som produserer essensielle innsatsfaktorer/infrastruktur, hvor disse også ofte er aktive i et (relatert) konkurranseutsatt marked - vertikalt integrerte bedrifter. For å bedre utnyttelsesgraden av samfunnets ressurser søker myndighetene å legge forholdene til rette for økt grad av konkurranse i markeder hvor dette er hensiktsmessig. Nasjonale reguleringsmyndigheter og EU foreslår en kostnadsorientert pris på tilgang, men det vises at en slik regulering kan ha uheldige virkninger på graden av etablering og incitamenter til nyinvesteringer. Det vises også at dersom prising av tilgang er for strengt regulert vil dette kunne øke vertikalt integrerte bedrifters incitament til å utestenge uavhengige konkurrenter gjennom nedgradering av kvaliteten på nettverkstilgang. Videre vurderes det hvorvidt mobiloperatører bør få lov til å samarbeide om investeringer knyttet til neste generasjons mobilnettverk.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive