Doktorgradsinvitasjon: James Sallis

Prøveforelesning og disputas for doktorgraden

James Sallis skal onsdag 18. september holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesning:

"Theoretical and methodological challenges in studying relationship learning processes, and the manageability of such processes."

Tid for prøveforelesning:

Kl. 12:15-13:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Relationship Learning with Key Customers."

Tid for disputas:

Kl. 14:15 i Karl Borchs aud.Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Sören Kock, Svenska Handelshögskolan i Wasa, Finland, professor Kjell Grønhaug, Norges Handelshøyskole og professor Fred Selnes, Handelshøyskolen BI.

Hovedveileder har vært professor Sven A. Haugland, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord: En begrensing innenfor organisasjonslæring er at man normalt ser på bedrifter som autonome enheter. I virkeligheten er bedrifter langt fra autonome, men inngår i et nettverk av relasjoner til andre aktører hvor grensene mellom bedrift og nettverk er uklare. For læring mellom bedrifter er denne distinksjonen kritisk. Implisitt antar man ofte at bedrifter lærer fra hverandre. I avhandlingen benytter James Sallis en relasjonell tilnærming, og fokuserer på at bedrifter lærer med hverandre. I denne sammenheng kan bedriftsrelasjoner betraktes som en form for kvasiorganisasjon hvor konkurranse og opportunisme erstattes av samarbeid og tillit. Avhandlingen utvider tidligere forskning da den gir en definisjon av relasjonslæring, identifiserer sentrale variabler i relasjonslæringsprosessen og gjennomfører en empirisk test av relasjonslæring. Et av de mest interessante funn er at tillit også kan ha negative effekter på relasjonslæring. Tillit kan gi næring til en atmosfære av selvtilfredshet idet de samarbeidende bedrifters verdisystemer konvergerer. Dette kan være til hinder for kreative prosesser som observeres i mer heterogene relasjoner.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive