Doktorgradsdiputas : Kunsten å lede kunstorganisasjonen

Grete Wennes ( 32) disputerer torsdag 31. oktober med avhandlingen : "Skjønnheten og udyret : Kunsten å lede kunstorganisasjonen".

Avhandlingen søker å belyse hva det vil si å lede kunstorganisasjoner. Kunstnere og kunstinstitusjoner er behengt med mange og livssterke myter. Hva som skjer i organisasjonen, utover det som skjer på scenen, har til nå vært nærmest en lukket arena for samfunnsvitenskapelig forskning. Wennes tar et dypdykk i to av Norges største kunstinstitusjoner; Den Norske Opera og Oslo-Filharmonien for å belyse de ledelsesmessige utfordringene.

Å lede en kunstorganisasjon eller en kunstvirksomhet, kan se ut til å innbære det å håndtere det ”multi-rasjonelle”; å håndtere kunsten i kombinasjon med foretaket, økonomien og organisasjonen. Kunstorganisasjonen representerer det dynamiske møtet hvor kunsten møter foretaket, det emosjonelle møter det rasjonelle og ”skjønnheten møter udyret”. Doktorgraden konkluderer med at å lede kunstneriske virksomheter er paradoksalt, og syv paradokser blir trukket opp som de mest sentrale for ledelse av kunstorganisasjoner.

Kunstorganisasjonenes paradokser og dilemmaer opptrer på alle nivå i organisasjonen, og kommer til uttrykk på mange og ulike måter, noe som avhandlingens empiri fra Oslo-Filharmonien og Den Norske Opera viser. Paradoksene beveger seg og skaper mange og ulike håndteringsmodeller og ledelsesmessige konsekvenser. Ledelse av kunstorganisasjoner handler om å legge forholdene til rette på en slik måte at de ulike prosessene, de ulike systemene og de ulike ideologiene kan finne sted samtidig og i ”samme rom”. Det kan derfor se ut til at nettopp paradoksenes iboende spenninger skaper ledelsesoppgaven fremfor noen; å gjenkjenne og balansere paradoks i egen kunstorganisasjon. Med andre ord; ledelse av kunstorganisasjoner fremkaller nødvendigheten av en dynamisk ledelse.

- - -
Grete Wennes kommer fra Levanger i Nord-Trøndelag. Hun har en allsidig fagbakgrunn med blant annet økonomi, psykologi, statistikk, ledelse og organisasjonsteori. I tillegg har hun i over 12 år virket som utøvende kordirigent, rådgiver og styremedlem for kunstneriske virksomheter og kunstnere. Hun jobber for tiden som forsker på SINTEF Teknologiledelse, avdeling Kunnskap og strategi, og som førsteamanuensis på Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hovedveileder har vært Torger Reve ved Handelshøgskolen BI.

Doktoranden kan treffes på telefon 930 87 740, eller e-mail grete.wennes@aoa.hist.no i tiden rundt disputasen.

NHH 24.10.2002

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive