Doktorgradsinvitasjon: Jøril Mæland

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Jøril Mæland skal torsdag 20. desember holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesning:

"Examples of the importance of combining asymmetric information methods and imperfect competition with real option methods"

Tid for prøveforelesning:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Asymmetric Information and Irreversible Investments: Real Option Valuation and Strategies"

Tid for disputas:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Bjarne Astrup Jensen, Handelshøyskolen i København, Førsteamanuensis Diderik Lund, Universitetet i Oslo og Professor Kristian R. Miltersen, Syddansk Universitet Odense.

Hovedveileder har vært professor Steinar Ekern, Norges Handelshøyskole.


Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte epost: Presseinfo@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
I avhandlingen kombineres finans-/realopsjonsteori med henholdsvis prinsipal-agent teori og auksjonsteori. Temaet er virkning av asymmetrisk informasjon på verdien av usikre og irreversible investeringer, og på optimale investeringsstrategier. Utgangspunktet for studiene er investeringsproblemet til eieren av en realopsjon, som gir rett til å iverksette et bestemt investerings-prosjekt. Innen realopsjonslitteraturen tar en tradisjonelt for gitt at alle involverte parter har samme tilgang på informasjon om lønnsomheten i investeringsprosjekter. Imidlertid vil det ofte være noen involverte aktører som har mer informasjon enn andre, og denne private informasjonen kan medføre insentivproblemer. I avhandlingen studeres hvordan insentivproblemene påvirker opsjonsverdier og investeringsbeslutninger.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive