Doktorgradsinvitasjon: Gudbrand Lien

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Gudbrand Lien skal onsdag 19. desember holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesning:

"Markedsmekanismer for å handtere pris- og produksjonsrisiko i landbruket"

Tid for prøveforelesning:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

Five Essays on Risk Analysis in Agriculture"

Tid for disputas:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Førsteamanuensis Bernt-Arne Ødegaard, Handelshøyskolen BI, forskningsleder Ph.D. Erik Romstad, Norges Landbrukshøgskole, professor Frank Asche, Høgskolen i Stavanger.

Hovedveileder har vært professor Petter Bjerksund, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte epost: Presseinfo@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Siden landbruk stort sett drives utendørs, og alltid har med levende planter og dyr å gjøre, er det utsatt for spesiell eller særegen risiko, i tillegg til generell risiko som preger alle foretak. Landbruket dereguleres, og risikostyring blir viktigere fremover. Dette gjelder både risikostyring på gården og i markedet. Innen styring av risikoen på gården utvikler Lien en ny metode for å estimere risikoholdningen til en beslutningstaker ut fra økonomisk observert atferd. Videre videreutvikles noen eksisterende formelle metoder innen driftsplanlegging under usikkerhet på gårdsnivå. I avhandlingen vises en opsjonsprisingsmodell som bedre fanger opp typiske trekk ved prisutvikling for landbruksråvarer (sesongvariasjoner og forfallseffekt) enn modeller tidligere beskrevet i litteraturen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive