Doktorgradsinvitasjon Terje Heskestad

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Terje Heskestad skal fredag 22. mars holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesning:

"Måling og rapportering av lønnsomhet i finansregnskapet."

Tid for prøveforelesning:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Regnskapsmessige avskrivninger. - En generaliseringav avskrivningsteorien til usikkerhet."

Tid for disputas:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Trond Bjørnenak, Høgskolen i Agder, professor John Christensen, Syddansk Universitet, Odense og professor Atle Johnsen, NHH.

Hovedveileder har vært professor Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presseinfo@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Temaet for avhandlingen er regnskapsmessige avskrivninger. Siden en gjennomgang av avskrivningslitteraturen viser at det er uklart hva som menes med fornuftig (rasjonell) avskrivningsplan (systematisk), omfatter første del av avhandlingen en diskusjon av hva som menes med fornuftig avskrivningsplan. Det meste av avskrivningsteorien er utviklet under en urealistisk antakelse om full sikkerhet. Imidlertid har bestemmelsen i den norske regnskapsloven om beste estimat (RL § 4 - 2) aktualisert behovet for å generalisere til usikkerhet. Avhandlingens hoveddel omfatter en diskusjon av hvordan det er mulig å gjøre det tradisjonelle historisk kost regnskapet mest mulig informativt gjennom periodiske endringer av avskrivningsplanen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive