Doktorgradsdisputas Jostein Skaar :

Markedsmakt og konkurranse i vannkraftdominerte systemer

Jostein Skaar (f. 1967) disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 26. august med avhandlingen ”Market Power and Storage in Electricity Markets”.


Avhandlingen analyserer ulike sider knyttet til produsenters muligheter til å utøve markedsmakt og konkurranse i vannkraftdominerte systemer. I avhandlingen analyseres blant annet virkningene av oppkjøp i vannkraftdominerte systemer hvor det også er begrensninger i overføringskapasitet. Det vil normalt forventes at oppkjøp og fusjoner i et marked fører til redusert konkurranse og dermed redusert velferd. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle i et vannkraftdominert elektrisitetssystem. Avhandlingen analyserer også hvordan markedsmakt påvirker fordeling av vann mellom perioder. Det illustreres blant annet at markedsmakt ikke uten videre vil føre til større prisforskjeller mellom perioder. En rekke av de modeller som er utviklet for å analysere konkurranse i elektrisitetsmarkeder er såkalte statiske modeller. Det illustreres i avhandlingen at dersom det ikke tas hensyn til den energibegrensning og periodeavhengighet som aktørene står overfor i modelleringen av markedet, så vil man kunne overvurdere problemene knyttet til markedsmakt.

Hovedveileder har vært professor Einar Hope, NHH.

Jostein Skaar er utdannet sosialøkonom (cand.polit) ved Universitetet i Bergen. Han har bl.a. jobbet i Konkurransetilsynet i Oslo, jobbet som forsker ved SNF, og vært nasjonal ekspert ved EFTAs overvåkningsorgan i Brussel. Skaar er nå avdelingsdirektør ved Konkurransetilsynet i Bergen.

Kandidaten kan treffes på telefon 959 33 827 i tiden rundt disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive