Disputas: Verdsettelse og risikostyring i elektrisitets- og jordbruksmarkeder

Steen Koekebakker (30) disputerer onsdag 8. mai til doktorgraden ved NHH med avhandlingen "Asian options and commodity contingent claims valuation".

Avhandlingen behandler flere aspekter ved verdsettelse av ulike typer av kontrakter og risikostyring i jordbruks- og elektrisitetsmarkeder.

I det nordiske elektrisitetsmarkedet omsettes det kraftkontrakter med ulik tid til levering. Prisen for elektrisitet for ulik fremtidig leveringsperiode kalles markedets terminstruktur. Koekebakker foretar en empirisk analyse som viser at usikkerheten i elektrisitetsmarkedets terminstruktur er veldig stor for kontrakter med kort tid til forfall. Videre er en betydelig del av usikkerheten spesifikk til den enkelte kontrakt, og dette vanskeliggjør risikostyring. Avhandlingen studerer også analytiske løsninger for verdsettelse av ulike kontrakter i elektrisitetsmarkeder, blant annet opsjoner.

I avhandlingen foretas også en empirisk analyse markedet for hvetekontrakter i USA. Tidligere studier av jordbruksmarkeder har vist at prisusikkerheten øker når leveringstidspunktet for kontraktene nærmer seg (forfallseffekt). Andre studier igjen har vist at prisusikkerheten endrer seg over året (sesongeffekt), og at det av og til forekommer plutselige prishopp som følge av for eksempel veldig dårlig vær. Dette er faktorer som påvirker prisen på en opsjon som er skrevet på en slik kontrakt. Koekebakker utleder en opsjonsprisingsmodell som tar hensyn til alle disse tre effektene. Han viser i en empirisk analyse av opsjoner på hvetefutures at tidligere foreslåtte modeller kan forkastes til fordel for hans modell. De to siste kapitlene i avhandlingen fokuserer på verdsettelse av en spesiell type opsjoner som er mye benyttet både i elektrisitet- og jordbruksmarkeder; såkalte Asiatiske opsjoner. Det finnes foreløpig ingen analytisk løsning på denne typen av opsjoner innenfor en standard finansmodell. Koekebakker foreslår nye prisingsmodeller for Asiatiske opsjoner.
Avhandlingen er finansiert av "Satsing i Sør"-stipendiatprogrammet i regi av HiA og Kristiansand kommune.

Steen Koekebakker kommer fra Kristiansand. Han er utdannet siviløkonom ved Høyskolen i Agder, og han har høyere avdelings eksamen fra NHH. Han arbeider nå som førsteamanuensis ved Høyskolen i Agder. Doktoranden kan nås på (38 14 15 31), (92 29 69 63) og Steen.Koekebakker@hia.no i tiden rundt disputasen.

Steen Koekebakker disputerer 8.mai

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive