Disputas: Subsidiering av forskningsbedrifter

Jarle Møen (34) disputerer onsdag 29. mai for graden Dr.oecon ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen "Do spillovers justify subsidies to commercial R&D - Four microeconometric essays"

Avhandlingens hovedtema er subsidiering av kommersiell forskning. Når bedrifter investerer i forskning og utvikling generer de kunnskap som gradvis kommer til nytte også i andre bedrifter og i samfunnet for øvrig. Dette er et argument for at staten bør subsidiere forskningsinvesteringer i næringslivet. Et beslektet argument er at lønnsomheten for en enkeltbedrift som vurderer å utvikle en ny teknologi kan avhenge av hvorvidt andre bedrifter velger å utvikle komplementære produkter. I prinsippet kan staten gjennom subsidiepolitikken spille en koordinerende rolle og hjelpe fram nye næringer.

Møen viser at motivasjonen bak de store norske IT-programmene på 1980-tallet var i overensstemmelse med slik økonomisk teori. Empiriske analyser på individ-, bedrifts- og næringsnivå finner imidlertid ingen positive effekter av støtten til IT-industrien. Forklaringen kan ligge dels i at myndighetene undervurderte hvor komplisert det er å koordinere denne type næringsutvikling i praksis, dels i at den kompetansen som ble bygget opp mistet mye av sin verdi i forbindelse med PC-revolusjonen og overgangen til åpne standarder.

I sin avhandling analyserer Møen også kunnskapsspredning gjennom mobilitet av teknisk høyt kvalifisert arbeidskraft. Det er en rådende oppfatning at slik mobilitet bidrar til underinvestering i kommersiell forskning fordi de ansatte kan ta med seg arbeidsgiverens forskningsresultater til konkurrenter. Arbeidere som velger en karriere i forskningsintensive bedrifter vet imidlertid at de får tilgang til kunnskap som øker deres verdi på arbeidsmarkedet. Dette gjør det mulig for forskningsbedrifter å tilby lavere startlønninger. Denne prediksjonen finner støtte i datamaterialet, og markedets evne til å løse problemet kan derfor være undervurdert.

---

Jarle Møen kommer fra Porsgrunn. Han er utdannet siviløkonom med Høyere avdelings studium ved Norges Handelshøyskole (NHH), og er Master of Science fra London School of Economics (LSE). Møen var doktorgradsstipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi på NHH og jobber nå som førsteamanuensis ved Insititutt for foretaksøkonomi på NHH. Han er også tilknyttet forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå, og har hatt forskningsopphold ved Harvard University i USA. Doktoranden kan kontaktes på telefon 55 95 96 12 og e-post Jarle.Moen@nhh.no

Hovedveileder har vært professor Tor Jakob Klette, økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO)

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Per Arne Solend


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive