Disputas: Serieplanlegging og prising i produksjon

Asmund Olstad (f.1953) disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 10. november med avhandlingen Dynamic pricing and lot-sizing within manufacturing.

Doktorgradsarbeidet omfatter en utvidelse av klassiske kapasitetsbegrensede modeller for planlegging av produksjonsstørrelse.
Olstad mener at man minimerer kostnader ved å inkludere prising som beslutningsvariabel og profittmaksimering som mål.

Det oppnås større fleksibilitet hvis modellene integreres mer med markedsføring og inkluderer prising. Selv om modellkonseptet som er utviklet prinsipielt forutsetter monopol, vil modellene også kunne benyttes i andre markedssammenhenger, hvor pris benyttes for å påvirke etterspørsel.

Asmund Olstad er utdannet siviløkonom (HAE) fra NHH. For tiden er han ansatt som amanuensis i logistikk ved Høyskolen i Molde.

Kandidaten kan treffes på telefon 934 20 901

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive