Disputas: Prising av telekommunikasjonstjenester under asymmetrisk informasjon

Sissel Jensen (37) disputerer fredag 7. juni til graden Dr. oceon ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen “Pricing of Telecommunications Services under the Presence of Asymmetric Information”

Jensen analyserer prisstrukturer i markeder hvor en bedrift leverer tjenester til kunder den kan identifisere, for eksempel kunder som abonnerer på telekommunikasjonstjenester. I slike situasjoner avslører enkeltkunder gjennom sine konsumbeslutninger til en viss grad hvor høy betalingsvilje de har for tjenestene bedriften tilbyr. Selv om bedriften kan samle svært detaljert informasjon om konsumet, vil den kun ha ufullstendig kunnskap om den enkeltes betalingsvilje

Bedrifter som maksimerer profitt ønsker å basere prisene på kundenes betalingsvilje, dette fordi de oftest betjener en svært heterogen kundemasse. Prisdiskriminering vil si at bedriften selger en vare til høyere pris til en kunde med høy betalingsvillighet uten samtidig å ekskludere kunder med lav betalingsvilje. Ufullstendig kunnskap om den enkelte kundes betalingsvillighet begrenser imidlertid bedrifters mulighet for å prisdiskriminere.

Velkjente strategier for å segmentere markedet under slike omstendigheter er blant annet å kvalitetsdifferensiere tjenestene eller å gi kvantumsrabatter. I tillegg til at dette er en lønnsom strategi for bedrifter som har markedsmakt, kan det være en samfunnsøkonomisk ønskelig prisstruktur dersom det er høye faste kostnader forbundet med å tilby tjenestene.

I avhandlingen viser Jensen at en bedrift kan anvende en mer effektiv prisstruktur i samfunnsøkonomisk forstand dersom den tillates å utnytte informasjon om kundenes bruksmønster. Videre vises det at økt grad av konkurranse kan gjøre det vanskeligere å opprettholde en samfunnsøkonomisk ønskelig prisstruktur. På den andre siden kan økt konkurranse medføre at mange kunder stilles overfor et bedre tilbud enn når en bedrift alene produserer tjenesten.

---

Sissel Jensen kommer fra Eidskog. Hun er utdannet sosialøkonom (cand. polit) fra Universitet i Oslo. Jensen har arbeidet som forsker i Telenor Forskning og Utvikling, og er også tilknyttet Samfunns og Næringslivsforskning AS. Hovedveileder har vært professor Lars Sørgard, NHH.

Doktoranden kan kontaktes på telefon 55 95 92 81 og sissel.jensen@nhh.no i tiden før og etter disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Per Arne Solend


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive