Disputas: Prisregulering i elektrisitetssektoren

Christian Andersen disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 15. juni med avhandlingen "Essays on electricity networks and regulation".

Transmisjons- og distribusjonsnettverkene i elektrisitetssektoren er underlagt regulering av den inntekten de kan ta fra konsumentene. Denne reguleringen skal beskytte konsumentene mot for høye priser og gi nettselskapene insitamenter til effektiv drift. Hovedtemaet for avhandlingen er hvordan ulike reguleringsformer kan påvirke investeringer i transmisjonsnettverkene.

I de to første kapitlene utvikles en modell for investeringer i et enkelt og stilisert nettverk. Det vises hvordan optimal investering over tid påvirkes av ulike reguleringsformer. En viktig del av inntekten for nettselskapene er avkastning på kapitalen som er investert.

Det tredje kapitlet tar for seg betydningen av ulike avskrivningsordninger for beregning av nettselskapet inntekt, og hvordan dette påvirker valg av tidspunkt for reinvesteringer.

Det siste kapitlet i avhandlingen ser på betydningen av om konsumentenes strømforbruk måles time for time eller månedlig. Måling time for time gir mulighet for å tilpasse forbruket til kortsiktige svingninger i strømprisen, og bedre mulighet for å håndtere situasjoner med knapphet på kapasitet på produksjonssiden eller i kraftnettet.

Andersen er utdannet Cand.Polit ved UIB. Han jobber ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH.

Kandidaten kan treffes på telefon 415 01 546 i tiden før disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive