Disputas: Optimal regulering av vertikalt og horisontalt integrerte næringer

Kristin Linnerud disputerer for doktorgraden ved NHH 25. januar 2008 med avhandlingen "Essays on optimal regulation: Information asymmetry, adverse selection and screening".

23.01.2008 - Redaksjonen


Avhandlingen analyserer hvordan industriell integrasjon-vertikal og horisontal-kan påvirke utformingen av optimal økonomisk regulering. I de to første arbeidene stiller hun spørsmålet om framveksten av selskap som kontrollerer flere infrastrukturer (som for eksempel Lyse Energi) øker eller reduserer de samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til regulering. Hun lager en beslutningsregel for optimal organisering basert på to forhold:

(1) i hvilken grad kostnadene samvarierer og (2) i hvilken grad nettverkstjenestene kan betraktes som komplementer eller substitutter.

Den relative betydningen av de to forholdene vil påvirkes av effektivitetstapet ved skattelegging - noe som varierer fra land til land.
Hennes bidrag skiller seg fra andres ved at det kombinerer sammenhenger på tilbuds- og etterspørselssiden i en og samme modell. Det tredje arbeidet er skrevet sammen med professor Steinar Vagstad. Her stiller de spørsmålet om hvordan et vertikalt integrert landbrukssamvirke (som for eksempel Tine) bør eksponeres for konkurranse. Dette kan skje gjennom fastsetting av prisen på den råvaren samvirket kontrollerer.

De viser at det kan være optimalt å sette en diskriminerende tilgangspris, i en avvegning der man gir avkall på noe kostnadseffektivitet mot at man får redusert dyre overføringer til bøndene. Deres bidrag skiller seg fra tidligere arbeider på tilgangsprising som ofte har argumentert for å subsidiere rivalen. Linnerud har en mastergrad i finans fra London School of Economics and Political Science. Hun har arbeidserfaring fra gassektoren og er styremedlem i et vestnorsk kraftselskap. Hun er i dag ansatt ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Hovedveileder har vært Fred Schroyen ved Norges Handelshøyskole. Kandidaten kan treffes på telefon 94 87 33 38


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive