Disputas: Norsk sentralbankpolitikk 1893 - 1914

Lars Fredrik Øksendal disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 1. februar 2008 med avhandlingen Essays in Norwegian Monetary History, 1869 - 1914.

29.01.2008 - Kristin Risvand Mo


Avhandlingen analyser norsk sentralbankpolitikk under den klassiske gullstandarden i tiårene før første verdenskrig. Hovedfunnet er at Norges Bank utøvde langt mer diskresjon i praksis enn tidligere erkjent. Å ivareta gullinnløsningen var riktig nok den viktigste forpliktelsen, men så lenge denne ikke var truet hadde sentralbanken rom til å forholde seg til et bredere sett av hensyn. Fra 1874 til 1914 var den norske kronens gullverdi neppe noen gang i direkte fare.