Disputas: Motivasjon i ideelle og kommersielle organisasjoner

Beate Jelstad disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 1. oktober med avhandlingen "Beyond money: Intrinsic motivation in profit and nonprofit organizations"

27.09.2007 - Kristin Risvand Mo


Avhandlingen setter søkelyset på indre motivasjon i kommersielle og ideelle organisasjoner. Etablert motivasjonsteori fra fagfeltene sport/helse/pedagogikk er gjennom denne empiriske undersøkelsen prøvd ut i helsesektoren i norsk arbeidsliv.

Resultatene viser en sammenheng mellom indre motivasjon og prestasjon uavhengig av organisasjonstype. Videre viser forskningsarbeidet at jobbautonomi, sosial tilhørighet og mestringsopplevelse påvirker indre motivasjon. Økt indre motivasjon bidrar igjen til gode prestasjoner og redusert turnover i bedriften. Funnene gir føringer for ledere i kommersielle så vel som ideelle organisasjoner.

Jelstad er utdannet ved UMB (tidl. Norges Landbrukshøgskole), og jobber nå ved Diakonhjemmet Høgskole

Kandidaten kan treffes på telefon 22 45 18 16


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive