Disputas: Kostnadsfordelingsproblemer i nettverk

Endre Bjørndal (36) disputerer fredag 24.mai for graden Dr.oecon ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen "Cost Allocation Problems in Network and Production Settings"

Avhandlingen tar for seg situasjoner der to eller flere parter samarbeider om en felles virksomhet, for eksempel en produksjonsvirksomhet eller et nettverk for transport av elektrisk strøm eller telekommunikasjonssignaler. En forutsetning for å få til et slikt samarbeid er at partene blir enige om en akseptabel fordeling av kostnader og inntekter forbundet med virksomheten. Alternativet til samarbeid er at de ulike partene, gjerne i grupper, etablerer sine egne virksomheter, og en løsning av fordelingsproblemet må blant annet ta hensyn til disse alternative mulighetene. Antallet mulige slike samarbeidskonstellasjoner er svært stort, og det gjør fordelingsproblemene komplekse.

Bjørndal anvender kooperativ spillteori til å modellere fordelingsproblemene. Et sentralt løsningsbegrep for kooperative spill er kjernen, som består av alle de fordelinger som er slik at ingen spillere, eller grupper av spillere, ser seg tjent med å bryte ut av samarbeidet. Det legges vekt på å utvikle karakteristikker og beregningsregler for kjerneløsninger, samt metoder for å fastslå eksistens av slike løsninger, som ikke krever at det komplekse kooperative spillet formuleres eksplisitt.

Endre Bjørndal kommer fra Askvoll. Han er utdannet siviløkonom med Høyere avdelings studium fra Norges Handelshøyskole (NHH). Bjørndal har vært doktorgradsstipendiat under teleøkonomi-programmet ved NHH, og er nå ansatt ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH som midlertidig amanuensis. Doktoranden kan kontaktes på telefon 55 95 93 75 og e-post Endre.Bjorndal@nhh.no i tiden rundt disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Per Arne Solend


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive