Disputas: Konkurransestrategi innen Internett

Øystein Foros (34) disputerer fredag 31. januar for graden Dr.oecon ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen "Competition, Complementarity and Compatibility in the Internet".

Avhandlingen har to hovedtema. For det første belyses hvordan eksisterende regulering påvirker bedriftenes strategiske valg. Regulatoriske spørsmål vies stor oppmerksomhet av markedsaktørene, og utfallet av den regulatoriske prosessen er kanskje den viktigste konkurranseparameteren i næringen. For det andre analyseres i hvilken grad konkurrerende bedrifter ønsker å samarbeide om å sikre høy kvalitet på kommunikasjon mellom hverandres kunder.

Utbygging av bredbånd er ansett som viktig for videreutviklingen innen Internett. I avhandlingen vises det at et krav om like priser over hele landet for bredbånd kan være dårlig distrikspolitikk. Resultatet kan bli mindre utbygging i distriktene. Dette gjelder uavhengig av om det er konkurranse eller ikke. Videre analyseres implikasjoner av en streng regulering av prisen dominerende aktører som Telenor kan ta av mindre konkurrenter uten eget nett.

I tillegg til de lokale nettene, må markedsaktørene innen Internett kjøpe tilgang til internasjonal infrastruktur. Dette bør myndighetene ta inn over seg når nasjonal regulering av lokale aktører fastsettes. En streng regulering av tilgang til de lokale nettene i Norge kommer ikke nødvendigvis de norske kundene til gode. Deler av gevinsten kan tilfalle utenlandske bedrifter som kontrollerer andre komponenter innen Internett.

Det stilles ofte spørsmål om store aktører innen Internett kan ønske å redusere kvaliteten mot mindre aktører for selv å skaffe seg et konkurransefortrinn. Dette trenger ikke være tilfellet. Tvert imot, i avhandlingen vises det at bedriftene kan ønske å overinvestere i kvaliteten på kommunikasjon mellom hverandres kunder. Bakgrunnen er at dette reduserer konkurransen ved at gevinsten ved å kapre konkurrentenes kunder reduseres når kommunikasjonskvaliteten mellom aktørene er høy.

-----
Øystein Foros kommer fra Soknedal i Sør Trøndelag. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har Høyere avdelings studium ved Norges Handelshøyskole (NHH). Foros er doktorgradsstipendiat ved institutt for samfunnsøkonomi (NHH), og han er også tilknyttet Telenor Forskning og Utvikling.

Doktoranden kan kontaktes på telefon 91 75 07 07 og e-post oystein.foros@nhh.no.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive