Disputas : Konsument-merke relasjoner på Internett

Helge Thorbjørnsen (f.1975) disputerer til doktorgraden ved NHH 27. februar med avhandlingen ”Building Brand Relationships Online. The Role of Interactivity, Relationship Motives and Internet Experience”.

I avhandlingen søker Thorbjørnsen å avdekke hvordan ulike interaktive markedsføringsapplikasjoner kan benyttes for å bygge sterke personlige relasjoner mellom konsument og merke. Gjennom to longitudinelle eksperimenter gjennomført på Internett, kartlegger han hvordan personaliserte nettsteder og nettsteder med kundefellesskap i forskjellig grad påvirker ulike konsumenters relasjoner til merker. Resultatene fra disse studiene avdekker at det ikke finnes forskjeller mellom de to applikasjonene i deres effekt på konsument-merke relasjoner når alle konsumentene sees under ett. Når det derimot tas hensyn til konsumentenes individuelle egenskaper (deres relasjonsmotiv og erfaring med mediet), finner Thorbjørnsen flere signifikante forskjeller på tvers av type applikasjon. Avhandlingen bidrar med teoretisk innsikt i begrepene ”interaktivitet” og ”konsument-merke relasjon”, samtidig som den har ledelsesimplikasjoner i hvordan merkebedrifter kan anvende interaktive applikasjoner for å styrke ulike former for kunderelasjoner.

——————————————————————————————————

Helge Thorbjørsen er født og oppvokst i Stavanger. Han er cand.mag. fra Universitetet i Bergen og cand.merc. fra Norges Handelshøyskole (NHH). Thorbjørnsen er for tiden stipendiat ved NHH og partner i kommunikasjons- og designbyrået Gosu AS.

Kandidaten kan treffes på telefon 55 95 95 35/ 99 58 14 55 i tiden rundt disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive