Disputas: Konsernstrategi og organisering for verdiskaping

Tore Hundsnes disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 27. juni 2006 med avhandlingen Organising Strategy: Continuity and Transformation of Corporate Structures.

Avhandlingen støtter relasjonshypotesen som sier at konsern med relaterte bedriftsporteføljer vil utkonkurrere både konsern med urelaterte bedriftsporteføljer samt bedrifter som opererer innefor ett marked/produkt. Det vil si at det finnes en eller annen form for verdi i det å organisere bedrifter som er relaterte - like men ikke for like - innenfor samme konsern.

Samtidig peker Hundsnes på tradisjonelle og dominerende tenkemåter vedrørende konsernstrategi som en forklaring på hvorfor mange konsern ikke skaper verdi, fordi disse tenkemåtene er basert på prinsipper som eliminerer iboende motsetninger i bedrifter med flere forretningsområder. Dette gjøres med utgangspunkt i debatten om hva som kommer først av strategi og organisering og hvilken av de to som er mest sentral.

Som et alternativ skisserer avhandlingen et perspektiv som ser den paradoksale natur ved slike bedrifter som grunnleggende for å skape konsernverdi. Hundsnes argumenterer for at forsøk på å overkomme disse motsetningene vil ødelegge den verdiskapingsprosessen de muliggjør.

Tore Hundsnes er utdannet siviløkonom med HAS (Høyere avdelings eksamen) ved NHH. Han har vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Hundsnes jobber nå som konsulent i Capgemini.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive