Disputas: Fiskeriøkonomi

Per Sandberg disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole fredag 13. januar med avhandlingen "Some economic aspects of relevance for harvest rules for marine fish stocks"

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet fiskeriøkonomi, og har et fokus på hvor mye en bør høste av fiskeriressurser. Slike spørsmål er tverrfaglige i sin karakter, og bygger på biologisk kunnskap om fiskebestandenes størrelse og vekst, og økonomisk kunnskap om inntekter og kostnader i fisket.

Avhandlingen består av tre enkeltarbeider. I det første analyseres hvordan kostnadene i fisket påvirkes av hvor mye som fiskes og av størrelsen på fiskebestanden.

I det andre analyseres økonomiske konsekvenser av to ulike høstingsregler der den ene regelen sikter mot en bestemt størrelse på fiskebestanden og den andre mot en bestemt uttaksgrad.

I det siste drøftes forvaltning av en fiskebestand som blir tilgjengelig for flere parter ved høye bestandsnivå.

Per Sandberg er utdannet Cand.Polit ved Universitetet i Bergen..

Arbeidet har vært utført mens Sandberg har vært stipendiat ved Havforskningsinstituttet. Graden avlegges ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Sandberg arbeider nå som Seniorrådgiver ved Fiskeridirektoratet.

Kandidaten kan treffes på telefon 90 21 96 80

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive