Disputas: Analyse av konkurranseforhold

Gorm Andreas Grønnevet disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 14. juni 2006 med avhandlingen "Essays on Empirical Industrial Organization"

12.06.2007 - Redaksjonen


Avhandlingen består av tre artikler med fokus på konkurransepolitikk og konkurranseanalyse som behandler etablering i lokale markeder, norske lokalavisers tilpasning til det lokale politiske landskapet og hva som påvirker etablering av karteller i Norge.

Ugjenkallelige etableringskostnader brukes ofte som forklaring på graden av konsentrasjon i markeder. Denne hypotesen har imidlertid vært vanskelig å teste fordi hva som er ugjenkallelig avhenger av svært mange faktorer, blant annet hvilken skrapverdi bedriften har om den legges ned. I denne artikkelen anvender Grønnevet en ny måte å estimere ugjenkallelige etableringskostnader innenfor 7 norske industrier.

Neste artikkel starter med to spørsmål: Politiske aviser har en lang tradisjon i Norge, men betyr det noe for etterspørselen etter lokalaviser? Og hvis så, har det lokale politiske landskapet betydning? Med et utvalg i norske lokalaviser, estimerer Grønnevet og Frode Steen etterspørselen etter aviser. De viser spesielt at aviser har en høyere sannsynlighet for å være politiske når stemmegivningen i lokalvalg er konsentrert rundt et eller flere parti og i stedet for spredt utover mange partier. Grønnevet og Steen finner at politiske aviser har en høyere etterspørsel i de markedene hvor befolkningen har homogen nok stemmegivning.

Det siste spørsmålet som behandles er hva som påvirker etableringen av ulovlige karteller? Med utgangspunkt i norske karteller etter 1980 undersøker Grønnevet forskjellige forklaringsfaktorer for etableringen av karteller. Det viktigste funnet er at karteller synes å være mer sannsynlig i høykonjunkturer, men også andre faktorer som konkurransen mellom kundene og tidligere kartellerfaring påvirker etableringen.

Grønnevet er utdannet Cand. Oecon ved Universitetet i Oslo, inkludert ett år ved Universitetet i Toulouse i Frankrike. Han jobbet i Konkurransetilsynet fra 1997 - 2002. Grønnevet har siden 2002 jobbet ved NHH.

Kandidaten kan treffes på telefon 55 95 93 91


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive