Disputas: Verdien av nye ideer

En ny studie viser at norske bedrifter er mest opptatt av de finansielle effektene av innovasjon. Dette kan hindre nyskaping.

08.12.2010 - Redaksjonen


Tjenesteinnovasjon skiller seg fra tradisjonell produktinnovasjon ved at det ofte går lengre tid fra idefasen til selve inntjeningen. Dette gjør verdifastsettelse mer komplisert for nye tjenester enn for nye produkter.

En ny doktoravhandling fra NHH tar sikte på å øke kunnskapen om hvordan tjenesteinnovasjon kan styres. Tor Helge Aas disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 21. desember 2010 med avhandlingen Toward a Management Control System for Service Innovation Activities.

Opptatt av kortsiktige effekter
Aas har kartlagt hvordan ti nyskapende norske virksomheter styrer sine innovasjonsaktiviteter. Studien viser at måling av kortsiktige finansielle effekter dominerer, mens verdsetting av mer kvalitative strategisk viktige effekter ikke blir gjennomført i noen særlig grad.

Problemet med denne praksisen er at de finansielle effektene av tjenesteinnovasjon ofte oppnås etter relativt lang tid, som et resultat av andre mer kvalitative effekter som for eksempel tilfredshet, omdømme eller læring, og av den grunn kan være svært vanskelig å estimere.

Nytt verktøy
Aas utvikler derfor ny teori om effekter av tjenesteinnovasjon og bruker denne teoretiske plattformen til å utvikle og teste ut et nytt verktøy for å verdsette tjenesteinnovasjonsideer. Ideen blir vurdert i lys av selskapets strategi, ulike fremtidsscenario og til sist en verdifastsettelse som omfatter en rekke dimensjoner.

Verktøyet, som også finnes i en digital versjon, fanger opp de langsiktige effektene av innovasjon. Dermed kan effektene tas med i regnestykket når nye prosjekter skal vurderes og slik bidra til nyskaping, mener Aas.

Utviklingsarbeidet er gjennomført i nært samarbeid med flere medlemsbedrifter i NHO Grafisk.

Tor Helge Aas (f. 1974) er utdannet master i teknologi ved Universitetet i Agder (2003). Han har vært ansatt som stipendiat ved Universitetet i Agder fra 2007 til 2010, og i samme periode vært doktorgradsstudent ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole.

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, tirsdag 21. desember 2010.
Prøveforelesningen starter klokken 11.15 og disputasen klokken 13.15

Tema for prøveforelesningen: Theoretical and methodological challenges in applying management control perspectives in service innovation research

Veiledningskomité:
Professor Per Egil Pedersen, NHH (hovedveileder)
Professor Herbjørn Nysveen, NHH

Mer informasjon:
Tor Helge Aas, e-post: tor.h.aas@uia.no, tlf: 99092927
Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 9661/91599661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive