Disputas: Slik spres ledelseskonsepter

Hvorfor overlever noen ledelseskonsepter og andre ikke? En ny doktoravhandling fra NHH ser på hvordan et av verdens mest populære verktøy for ledere ble akseptert praksis i Skandinavia.

23.11.2011 - Redaksjonen


Dag Øivind Madsen disputerer for doktorgraden onsdag 30. november med avhandlingen The impact of the Balanced Scorecard in Scandinavia: A comparative study of three national management fashion markets.

Balanced Scorecard ble lansert i en artikkel i Harvard Business Review på begynnelsen av 1990-tallet som et flerdimensjonalt system for ytelsesmåling. Gjennom en rekke bøker og artikler utviklet det seg til et mer helhetlig strategisk ledelseskonsept. I Norge har betegnelsen «balansert målstyring» blitt mye brukt, spesielt i offentlig sektor.

I avhandlingen studerer Madsen utbredelsen av konseptet Balanced Scorecard i Skandinavia. Datamaterialet består blant annet av 61 intervjuer med konsulenter, eksperter og prosjektledere i forskjellige organisasjoner.

Analysen viser at selv om Balanced Scorecard ble mote, særlig rundt årtusenskiftet, så er konseptet fortsatt akseptert praksis over 15 år etter det ble introdusert.

Videre viser avhandlingen at ledelseskonsepter som har støtte fra ulike typer aktører og institusjoner er mer robuste og har større sjanse for å overleve som en del av en lokal praksis.

Balanced Scorecard-konseptet har blitt spredt gjennom mange ulike kanaler, for eksempel seminarer, konferanser og bedriftsnettverk. Bøker eller annen ledelseslitteratur har hatt en mindre viktig rolle.

Selv om konseptet er mye brukt, blir det tolket og oppfattet ulikt av ulike aktører og grupper. Særlig blant brukerorganisasjoner er Balanced Scorecard ofte tolket som et målesystem og ikke som et strategisk ledelseskonsept. Dette tolkningsrommet bidrar til at konseptet blir mer levedyktig og robust.

Dag Øivind Madsen (f. 1978) er fra Oslo, og er utdannet Siviløkonom ved NHH, Cand.mag ved Universitetet i Bergen og M.Sc. in Accounting and Finance ved London School of Economics. Han er ansatt ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss.

Veiledere:

Professor Arent Greve, NHH, hovedveileder
Professor Olov Olson, Handelshøgskolan i Gøteborg
Sari Stenfors, PhD, Radical Inclusion Inc.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen:
Professor Katarina Kaarbøe, NHH, leder
Professor Mario Benassi, University of Milan
Professor Jos Benders, Tilburg University

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, onsdag 30. november 2011
Prøveforelesningen starter klokken 11.15 og disputasen klokken 13.15.

Tema for prøveforelesning:

The use of the BSC in Scandinavian organizations as "strategies-in-praxis."

Mer informasjon:

Dag Øivind Madsen, dag.oivind.madsen@hibu.no, mobil 985 44 325

Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive