Disputas: Nye ledelsesformer

Hilde Fjellvær (foto: Elin Iversen)

Rene en- eller to-ledersystemer blir sjelden praktisert, viser en ny doktoravhandling fra NHH.

20.09.2010 - Redaksjonen


Hilde Fjellvær har studert ledelsesformer innen kultur, media, utdanning og helse. Studien viser at en rekke ulike ledelsesformer har utviklet seg i tillegg til rene en- eller to-ledersystemer.

‒ Mange lager sin egen ledermodell. Det er ikke slik at et system passer til alle, sier Hilde Fjellvær.

Fjellvær disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 24. september med avhandlingen Dual and Unitary leadership: Managing ambiguity in pluralistic organizations.

De siste tiårene har norske sykehus og universiteter vært gjennom flere reformer. Reformene har blant annet hatt til hensikt å endre ledelsesstrukturen fra to til en leder på de fleste nivå. Reformene ble innført til tross for lite faktisk kunnskap om effektene av endringen.

Samtidig har de fleste større aviser og mange kulturorganisasjoner beholdt to-ledersystemer.

Sykehus, medier, kultur- og utdanningsinstitusjoner er alle komplekse organisasjoner. Faggrupper og profesjoner har tildels svært ulike oppfatninger om mål for virksomheten og om hva som er passende kontroll- og styringsmåter.

For å håndtere de ulike virkelighetsoppfatningene benytter ledere flere metoder.
‒ Hver enkelt leders tolkning av egen rolle avgjør hvilke metoder som tas i bruk, sier Fjellvær.

‒ Lederen må balansere mellom en administrativ og en faglig verden. Studien viser at ledere som tar utgangspunkt i sin egen profesjonslogikk har mindre å spille på enn ledere som forstår begge verdener. De førstnevnte har lavere bevissthet om hvilke folk de leder, og hvilke tiltak de kan sette inn.
‒ Dette er nokså åpenbart, mener Fjellvær.

Likevel er det mange som ikke lykkes. I en sterk faglig kultur kan du ikke bare innføre et hierarki og linjeledelse. Da får du ikke fagfolkene med deg.
‒ Det blir som å helle bensin på bålet, sier Fjellvær.

Hilde Fjellvær er utdannet siviløkonom ved NHH. Hun har vært kontorleder i Norges Bygdeungdomslag (1994-1997). Hun var stipendiat på NHH fra 2003 til 2007 og har siden vært ansatt som foreleser ved Trondheim Økonomiske Høyskole.

Tid og sted for disputas og prøveforelesning:
Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 24. september 2010.
Prøveforelesningen starter klokken 11.15 og disputasen klokken 13.15.

Tema for prøveforelesningen: "Describe and discuss further research that might be promising to get a deeper understanding on governance mechanisms that organizations can adopt to accommodate competing logics"

Mer informasjon:
Hilde Fjellvær, e-post: hildefjellvar@me.com, tlf 932 800 72
Mediekontakt NHH: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 9661/91599661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive