Disputas: Mellommenneskelig tillit i organisasjoner

En ny doktoravhandling fra NHH ser på hvordan emosjonelle egenskaper hos enkeltmennesker påvirker tilliten til andre.

24.06.2011 - Redaksjonen


Wing Shing Lee disputerer for doktorgraden torsdag 30. juni 2011 med avhandlingen The Impact of Emotional Variables on Trust: Why Individual Differences Matter.

Forskning innen organisatorisk tillit har den senere tid hatt en betydelig utvikling. Dette er fordi moderne organisasjoner kjennetegnes ved høy kompleksitet, både strukturelt og relasjonsmessig.

I tre eksperimentelle studier ser Wing Shing Lee på sammenhengen mellom emosjonelle egenskaper og tillit. Et av funnene viser at emosjonelt intelligente mennesker har lettere for å vise tillit til andre i sosialt usikre situasjoner.
Et annet funn er at mennesker som er redde for å bli ledd av, har større problemer med å vise tillit enn andre. Lee finner også at mennesker som er i stand til å håndtere egne emosjoner har lettere for å få tillit og har i tillegg bedre interpersonelle relasjoner med andre.

Studien viser også at hvis tilliten har blitt sviktet, vil emosjonelt ustabile mennesker ha større problemer med å beholde tilliten til den aktuelle personen enn emosjonelt stabile mennesker.
Wing Shing Lee (f. 1969) er fra Hong Kong. Han har en bachelorgrad i regnskap og finans fra Bangor University og en MBA-grad fra Columbia Southern University.

Veileder:
Professor Marcus Oliver Selart, NHH

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, torsdag 30. juni 2011. Prøveforelesningen starter klokken 11.15 og disputasen klokken 13.15.

Tema for prøveforelesningen:
The role of emotions in judgment and decision making

Mer informasjon:
Wing Shing Lee, e-post: wing.lee@nhh.no, tlf. 55 95 96 71
Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 96 61/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive