Disputas: Mer effektivt kraftmarked

En ny prismodell for kraftpriser kan spare samfunnet for store summer. Det viser en ny doktoravhandling ved NHH.

05.05.2010 - Redaksjonen


I avhandlingen "Optimization topics within power markets, inventory systems with transshipments and election systems" bidrar Lars Magne Nonås til å utvikle nye beregningsmodeller for blant annet kraftmarkedet.

Områdepriser
Til grunn for kraftprisen ligger det komplekse matematiske beregninger. Prisen på den nordiske kraftbørsen (Nord Pool Elspot) er basert på etterspørsel, tilbud og begrensinger i overføringsnettverket. Dette gir forskjellige priser i ulike deler av landet, derav sonepriser/områdepriser.

Lars Magne Nonås analyserer de samfunnsøkonomiske virkningene av soneprisberegningene ved Nord Pool Elspot og sammenligner med en alternativ modell. Utgangspunktet er at det fysiske overføringsnettverket setter begrensninger på hvilken lastflyt som er mulig å gjennomføre. Basert på etterspørsel og tilbud vil det oppstå flaskehalser eller begrensinger i nettverket.

Flaskehalser
Måten flaskehalsene håndteres på har stor betydning for hvor effektivt markedet fungerer, mener Nonås. I avhandlingen argumenterer han for en prismodell hvor en i større grad bruker tilgjengelig informasjon direkte i beregningsgrunnlaget. Dette gir en bedre håndtering av flaskehalser og et betydelig forbedret samfunnsøkonomisk overskudd.

I avhandlingen, som på et overordnet plan handler om modellering og optimering av komplekse matematiske problemer, bruker Nonås også nye optimeringsmodeller på transport- og lagersystemer, samt valgsystemer.

Lars Magne Nonås er født og oppvokst i Bergen, og ble cand.scient. ved institutt for informatikk på Universitet i Bergen i 2002. Han er bosatt i Bergen og ble i 2002 ansatt som stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH. Siden 2007 har han vært ansatt i Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (Marintek).

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 14. mai 2010.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.
Tema for prøveforelesningen: "Methods for assigning losses to agents in electricity markets"

Mer informasjon:
Lars Magne Nonås, e-post: LarsMagne.Nonas@marintek.sintef.no, tlf: 416 52 323

Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 9661/91599661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive