Disputas: Kreative forbrukere

En ny doktoravhandling innen forbrukeradferd analyserer forbrukerkreativitet. Studien viser at aktive og mer kreative forbrukere, som velger annerledes løsninger, er mer fornøyde med sine egne valg enn forbrukere som er mindre kreative.

03.01.2011 - Redaksjonen


I økende grad inviteres forbrukere til å være kreative, aktive og utforskende. Dette står delvis i kontrast til mye av forskningen på forbrukeratferd, som forutsetter at forbrukere først og fremst er passive mottaker av markedsføringsstimuli.

Marit Gundersen Engeset disputerte for doktorgraden torsdag 6. januar 2011 med avhandlingen The Creative Consumer: Exploring consumer behavior from a creativity perspective.

I avhandlingen bruker Engeset kreativitetsteori for å forstå forbrukeratferd. Ved å studere forbrukeres beslutningsprosess og valg om hva de vil servere venner til middag, har Engeset analysert hvordan forbrukere kan være kreative.

Resultatene viser at kunnskap, motivasjon og evne til innovasjon påvirker forbrukerkreativitet både i form av kreativ
beslutningsprosess og grad av kreativitet i løsning på forbrukerproblemet. Når forbrukere er mer kreative, viser resultatene også at de er mer fornøyde med sine egne valg.

Engesets avhandling illustrerer at kreativitet er en viktig dimensjon å ta hensyn til når forskere og markedsførere søker å forstå forbrukeratferd. Avhandlingen representerer en ny tilnærming til forskning på forbrukeratferd og bidrar med å utvikle teori og verktøy for å måle forbrukerkreativitet. Arbeidet legger grunnlag for ny forskning på dette feltet.

Marit Gundersen Engeset er utdannet Master of Science i Internasjonal hotell- og reiselivsledelse fra Høgskolen i Stavanger og arbeider som førstelektor i markedsføring ved Høyskolen i Buskerud.

Tid og sted: Auditorium 10, Merinobygget NHH, torsdag 6.januar.
Prøveforelesningen starter klokken 11.15 og disputasen klokken 13.15.

Tema for prøveforelesningen
: Theoretical and methodological challenges in applying creativity in consumer behavior research


Veiledningskomité
Professor Sigurd V. Troye, NHH (hovedveileder)
Professor Kåre Sandvik, Høgskolen i Buskerud

Mer informasjon:
Marit Gundersen Engeset, e-post: marit.engeset@hibu.no, tlf: 908 64 355
Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 9661/91599661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive