Disputas: Kaffepriser, konkurranse og Fairtrade

Organisering i Fairtrade og økologiske kooperativer gjør det vanskelig for oppkjøpere å underbetale kaffeprodusenter. Dette kommer alle kaffeprodusenter i et marked til gode, viser en ny doktoravhandling fra NHH.

23.09.2010 - Redaksjonen


Cand. polit Anna Birgitte Milford disputerer for doktorgraden fredag 1. oktober med avhandlingen Co-operatives and competition in local coffee markets: The case of Chiapas,Mexico.

Lokale kaffemarkeder i produsentland er ofte preget av mangel på reell konkurranse mellom oppkjøpere. Dette skyldes både dårlig utarbeidet infrastruktur og at produsentene er uinformerte om bevegelsene i det internasjonale kaffemarkedet.

En studie av kaffebønder, utført i forskjellige områder av Chiapas, Mexico, viser at mange kaffebønder opplever at organisering i Fairtrade og økologisk sertifiserte kooperativer, gjør de private oppkjøperne tilbøyelige til å betale en høyere kaffepris. Også produsenter som ikke er medlem av kooperativene tilbys høyere pris for kaffen.

En statistisk analyse med kaffeprisdata på kommunenivå fra Chiapas fra 2001-2007 bekrefter denne tendensen. Dette kan tyde på at konkurransen fra kooperativene gjør det vanskelig for oppkjøperne å underbetale produsentene. Slik bidrar kooperativene til å skjerpe konkurransen i isolerte og marginaliserte markeder.

En annen analyse med data fra Fairtrade Labelling Organisation fra 2001-2005 tyder på at kooperativer som innfører demokratiske styringsmekanismer ikke får økonomiske ulemper som følge av dette, men at det tvert i mot er de mest demokratiske kooperativene som tilbyr den beste kaffeprisen til sine medlemmer.

Kaffekooperativene som ifølge Fairtrade Labelling Organisation er mest demokratiske er generelt også mer økonomisk vellykkede, viser avhandlingen.

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 1. oktober 2010.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.
Tema for prøveforelesningen: Rural development: Market failures and policy prescriptions

Mer informasjon:
Anna Birgitte Milford, e-post: anna.milford@nhh.no, tlf: 990 49 836
Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 9661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive