Disputas: Effekter av kjønnskvotering i norske styrer

En ny doktoravhandling om investeringsbeslutninger analyserer aksjemarkedets
reaksjon på kjønnskvotering i norske styrer.

17.08.2011 - Kristin Risvand Mo


Knut Nygaard disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 19. august 2011 med avhandlingen
Essays on investment decisions.

I januar 2006 ble det innført nye regler for kjønnsbalanse i styrene til privat eide
allmennaksjeselskap i Norge. Reglene innebærer at minst 40 prosent av hvert kjønn skal være
representert i styrene. Den første artikkelen i avhandlingen analyserer det samlede
aksjemarkedets reaksjon på annonseringen av reformen i desember 2005. Artikkelen påviser
at effekten av reformen på selskapsverdien påvirkes av hvor lett det er for eksterne å gjøre seg
kjent med bedriftens organisasjon, kapasiteter, og utfordringer (informasjonsasymmetri).

Dette resultatet peker mot flere konklusjoner. For det første, en økning i andelen kvinnelige
styremedlemmer er sammenfallende med en økning i eksterne styremedlemmer. Med mindre
informasjonsasymmetri er det lettere for en ekstern eller kvinnelig styremedlem å omdanne
sin generelle kompetanse til et bestemt firma, og slik bli et effektivt styremedlem. For det
andre, noen firmaer hadde sub-optimal styringsstruktur før innføring av kvoten, og økt
overvåking med flere kvinnelige styremedlemmer i styret var gunstig for disse bedriftene.

De to resterende artiklene av avhandlingen ser på investeringsbeslutninger hos den enkelte
beslutningstaker. Den ene artikkelen undersøker småsparere sin aksjehandel på Oslo Børs,
mens den andre artikkelen analyserer individuelle beslutningstakere i laboratoriet.
Resultatene bidrar til å øke forståelsen av hvordan den enkelte beslutningstaker foretar
investeringsbeslutninger.

Knut Nygaard er født i Bergen (1975) og utdannet ved Universitetet i Bergen, Cass Business
School i London og University of Cambridge. Han er ansatt ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Veiledningskomité:
Professor Bertil Tungodden, NHH, hovedveileder
Professor Stephen Ross, MIT Sloan School of Management
Professor Karen S. Thorburn, NHH
Professor Bernt Arne Ødegaard, Universitetet i Stavanger

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 19. august 2011.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.
Tema for prøveforelesning: Investment Decisions of Household Investors: New Perspectives from Behavioral Finance

Mer informasjon:
Knut Nygaard, e-post: knut.nygaard@nhn.no, mobil: 464 10 797
Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive