Disputas: Børsnoteringer

En ny doktoravhandling fra NHH analyserer forholdet mellom emisjonspris og markedspris for amerikanske selskaper som går på børs.

09.08.2011 - Kristin Risvand Mo


Einar Bakke disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 12. august 2011 med avhandlingen Essays on IPOs.

Når selskaper børsnoteres gjennomføres vanligvis en egenkapitalemisjon eller et annenhåndssalg i forkant av notering. Ettersom unoterte selskaper ikke før er blitt handlet må prisen fastsettes uten at aktørene kan forholde seg til en fastsatt markedsverdi. Dette
medfører at egenkapitalutvidelsen må prises på grunnlag av offentlig tilgjengelig og privat informasjon.

Tilrettelegger gjennomfører oftest en såkalt book-building prosess for å utrede hva en fornuftig pris kan være. Gjennom investorenes bud i ordreboken i løpet av denne prosessen får tilrettelegger og selskapet oversikt over hvor mye potensielle investorer er villige til å betale. Dette og benyttes som grunnlag for å fastsette emisjonspris og aksjeallokering.

Avhandlingen foretar analyser av informasjonsverdien av book-building prosessen på kort og mellomlang sikt. Den kortsiktige analysen viser at i oppgangstider har selskaper med stor etterspørsel under book-building perioden mindre avstand mellom emisjonsprisen og markedsprisen første handledag (i gjennomsnitt) enn i nedgangstider. Formelt forklares dette gjennom at investorene har mindre insentiv til å holde tilbake informasjon når markedet generelt er godt, i frykt for ikke å motta allokeringer. Dette til tross for at man vet at det generelt er høyere underprising i oppgangstider.

På mellomlang sikt viser analysen at selskaper, som til tross for lav etterspørsel gjennomfører emisjonen, det første halvåret på børs gjennomsnittlig har vesentlig høyere avkastning enn selskaper i egen bransje. Analysen er gjort på amerikanske data fra 1981 til 2008.

Einar Bakke (født 1978) er utdannet MSc/siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og begynner ved Center for Finance ved Handelshøyskolen i Göteborg etter han har disputert.

Veiledningskomité:
Professor Kjell G. Nyborg, University of Zurich, hovedveileder

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 12. august 2001.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:
Initial Public Offerings in Norway

Mer informasjon:
Einar Bakke, einar.bakke@nhh.no, mobil 934 23 808
Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive