Disputas: Analyse av pengepolitikk

I en ny doktoravhandling fra NHH gjennomfører Georg Fredrik Lahelle Rabl en empirisk analyse av pengepolitikken i land med inflasjonsstyring, med særlig vekt på Norge.

22.03.2011 - Kristin Risvand Mo


For å studere pengepolitikken brukes ofte lineære modeller. Ett av hovedspørsmålene i avhandlingen er om lineære modeller fanger opp viktige aspekter ved pengepolitikken, eller om man bør ty til mer kompliserte ikke-lineære modeller.

Rabl benytter i hovedsak norske observasjoner, men ser også på USA og enkelte andre land, i perioden 1997 til 2007.

Georg Fredrik Lahelle Rabl disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 25. mars 2011 med avhandlingen Three essays on nonlinearities in monetary policy.

Georg Fredrik Lahelle Rabl (født 1975) er utdannet cand. oecon. ved Norges Handelshøyskole. Han har vært ansatt i Nærings- og handelsdepartementet siden 2008.

Veiledningskomité:
Professor Jan Tore Klovland, NHH, hovedveileder
Direktør Farooq Akram, Forskningsavdelingen - Finansiell stabilitet, Norges Bank, biveileder

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 25. mars 2011.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.
Tema for prøveforelesningen: Optimal monetary policy in the light of financial crises

Mer informasjon:
Georg Fredrik Lahelle Rabl, gfr@nhd.dep.no, tlf.: 934 56 438.

Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 9661/91599661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive