CEMS MIM - lansering

22.oktober lanseres Master in International Management (M I M). Ved NHH venter man mange gjester fra næringsliv og andre norske utdanningsinstitusjoner i forbindelse med lanseringen.

Gjennom CEMS - Community of European Management Schools - er Norges Handelshøyskole Norges medlem i et nettverk som omfatter Europas beste handelshøyskoler. NHH har vært med siden 1992, og har i løpet av disse årene sendt mange siviøkonomstudenter ut på uvekslingsopphold på disse og andre institusjoner.

CEMS omfatter nå 17 handelshøyskoler, og som et naturlig ledd i utviklingen, etableres nå en egen europeisk lederutdanning på masternivå - Master in International Management (M I M), som lanseres offisielt 22. oktober ved samtlige institusjoner. Det er lagt opp til en rekke arrangementer i forbindelse med lanseringen, og ved NHH venter man mange gjester fra næringsliv og andre norske utdanningsinstitusjoner

I tidsrommet 15.-19. mai neste år avholder dessuten CEMS sin ”Annual Conference” ved NHH, og der er ventet 150-200 tilreisende til arrangementet.

I forbindelse med ”Annual Conference” vil der bli avholdt en vitenskapelig konferanse med fagfolk fra en rekke europeiske land og USA, der temaet vil være forskjellen mellom europeiske og amerikanske regnskapsprinsipper og ”corporate governance” praksis og ledelsesformer. Konferansen kommer på et tidspunkt da stadig flere spør seg selv hvordan skandalene i en del amerikanske bedrifter den senere tid kan være mulig i et land der nettopp finansnæringen synes å være gjennomregulert.

Henvendelser om lanseringen av CEMS Master in International Management og/eller CEMS Annual Conference kan rettes via e-mail til Academic Director CEMS Programme/MIB Programme, e-mail tor.johannessen@nhh.no, tlf. 55 95 93 04, mobil 906 14 722.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive