Bjorvatn ny professor ved NHH

Kjetil Bjorvatn har fått personlig opprykk til professor etter kompetanse ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.

Bjorvatn har publisert en rekke artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift. Hans faglige spesialområder er internasjonal økonomi og utviklingsøkonomi.

Han har blitt berømmet for sine gode forelesninger, og våren 2004 fikk han studentenes foreleserpris, Bronsesvampen, for sin evne til å formidle og skape interesse for fagene han underviser i. Bjorvatn er også styremedlem i Raftostiftelsen.

Bjorvatn er cand.mag. fra Universitetet i Bergen (UiB) og har høyere avdeling og doktorgrad fra NHH. Han har vært tilknyttet NHH-miljøet siden 1990, og siden 1997 har han vært tilsatt som førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi. Bjorvatn er født i Lund i Sverige og er nå bosatt i Bergen

Informasjonsavdelingen NHH

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive