Bankers kredittgivning i bedriftsmarkedet

Ove Rein Hetland (Foto: Hallvard Lyssand)

Banker gir mer lån til nye og mindre kredittverdige kunder i oppgangstider, viser en ny doktoravhandling fra NHH.

01.06.2012 - Red.


Ove Rein Hetland disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 6. juni med avhandlingen Essays on Financial Intermediation.

Avhandlingen studerer norske bankers utlån til små og mellomstore bedrifter, som er et tema som har fått økt oppmerksomhet etter finanskrisen. Det blir benyttet flere unike, norske datasett til å belyse teorier om bankers kredittgivning.

I en av avhandlingens fire artikler undersøkes hvordan bankers kredittgivning til småbedrifter henger sammen med bedriftenes fremtidige økonomiske resultater, og hvorvidt en slik forutsigbarhet varierer med konjunkturene.

Funnene viser at bedrifter som låner fra banker de tidligere ikke har hatt en kunderelasjon til gjør det dårligere. Dette kan tyde på at en bedrifts nåværende bank har privat informasjon om sine lånekunder, mens "utenforstående" banker står overfor en "vinnerens forbannelse." Studien viser videre at denne sammenhengen først og fremst oppstår i "gode tider." Dette er i samsvar med teorier som hevder at bankers atferd kan forsterke konjunktursvingningene utover det som følger av de underliggende realøkonomiske forhold i bedriftene.

En annen artikkel er basert på en spørreundersøkelse der norske bedrifter blir spurt om hvordan de ble rammet av finanskrisen i 2008-09. Hovedfunnet er at bedrifter som normalt har god tilgang på lånefinansiering måtte redusere investeringer mer som følge av redusert kreditt-tilgang enn bedrifter som typisk oppfattes som mindre kredittverdige. En mulig årsak er at mindre kredittverdige bedrifter var bedre forberedt på å miste tilgang til nye banklån. Resultatene utfordrer eksisterende litteratur der mindre kredittverdige bedrifters tilgang på kreditt blir brukt som en temperaturmåler på tilstanden i kredittmarkedet.

Ove Rein Hetland (f. 1979) er fra Sandnes. Han har vært stipendiat ved NHHs Institutt for foretaksøkonomi, og er nå ansatt i Ernst & Young.

Veiledningskomité:
Førsteamanuensis Jørgen Haug, NHH (hovedveileder)
Bent Vale, Norges Bank

Bedømmelseskomité:
Professor Eirik Gaard Kristiansen, NHH (leder)
Professor Timo Korkeamäki, Hanken School og Economis
Førsteamanuensis Charlotte Östergaard, BI

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, onsdag 6. juni 2012.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:
"The financial crisis of 2008-2009: Was this time different?"

Mer informasjon:
Ove Rein Hetland, e-post: ove.hetland@nhh.no, tlf.+47 975 62 619

Konstituert informasjonssjef Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive