Årets NHH-opptak klart

Årets studentopptak ved Norges Handelshøyskole ble endelig offentliggjort i dag. Alle studieprogrammene ved NHH har opplevd vekst i søkermassen. I dag ble også opptakskravene til de ulike studiene klare.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon hadde i år vel 3.700 søkere, en økning på ca. 10 prosent fra i fjor. 410 studenter vil bli tatt opp til høsten, og opptaksgrensen for å komme inn ble i år 57,0 poeng for ordinærkvoten og 54,7 poeng for primærkvoten.

På masterstudiet ble opptaksgrensen i år på 2,35 (gammel universitetsskala) eller B (ny karakterskala). I fjor var kravet 2,50. Søkertallene her har gått opp med hele 50 prosent fra i fjor: I år har over 400 søkt om plass på masterstudiet ved NHH.

Det gamle, fireårige siviløkonomstudiet har nå blitt et femårig program, hvor uteksaminerte kandidater får en bachelorgrad etter tre år og en mastergrad pluss siviløkonomtittelen etter fem år.

Masterstudiet i regnskap og revisjon (tidligere Høyere revisorstudium) opplevde også vekst i søkermassen. 196 søkere blir tatt opp i år, en oppgang på 15 prosent fra fjoråret.

Studiet i engelsk fagspråk og oversettelse fikk i år 19 søkere, mot 16 i fjor.

- Vi er veldig fornøyd med at NHH opprettholder den gode kvaliteten på søkermassen også i år. Høye søkertall og sterk konkurranse om studieplassene fører til de høye opptakskravene, sier opptaksleder ved Norges Handelshøyskole, Karin Brennholm.

---
Kontaktinfo
Opptaksleder: Karin Brennholm - karin.brennholm@nhh.no, tlf: 55 95 96 73
Informasjonssjef: Asle Haukaas - asle.haukaas@nhh.no, tlf: 55 95 92 18

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Knut André karlstad


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive