Årets Lehmkuhlforeleser: Olav Fjell

Fredag 27.09 holder konsernsjef i Statoil, Olav Fjell Lehmkuhlforelesning ved Norges Handelshøyskole med tittelen ”Bærekraftig olje- og gassutvikling, selvmotsigelse eller realistisk ambisjon?”

Verdens forståelse av miljøutfordringene - og behovet for en bærekraftig utvikling - har endret seg dramatisk i løpet av Statoils 30-årige historie. Stadig flere stiller i dag spørsmål av typen: Er det mulig å utvikle og produsere jordens ikke-fornybare ressurser uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners velferd? Dette handler om bærekraft, og bærekraftig utvikling danner også kjernen i årets Lehmkuhl-forelesning.

Statoils visjon er å bygge et internasjonalt olje- og gasselskap i verdensklasse. "Dette forutsetter at vi også er i aller fremste rekke når det gjelder å ivareta våre omgivelser", sier konsernsjef Olav Fjell, årets Lehmkuhl-foreleser. "Dersom miljøoppgavene ikke tas på alvor mister selskapet legitimitet, konkurransekraft og eksistensberettigelse."

I den internasjonale oljeindustrien er engasjementet rundt bærekraftig utvikling betydelig. Med utgangspunkt i sine erfaringer fra Statoil vil Olav Fjell illustrere hvorfor og hvordan den internasjonale olje- og gassindustrien arbeider med disse problemstillingene i praksis.

Lehmkuhlforelesningen arrangeres av NHH for å hedre høyskolens far, Kristofer Lehmkuhl. Den avholdes i tilknytning til Lehmkuhls fødselsdag.

Prisutdeling
I forbindelse med Lehmkuhlforelesningen vil det deles ut en studentpris fra Kristofer Lehmkuhls Fond til Fremme for Norsk Næringsliv.

---
Priv. til red.
Pressen er hjertelig velkommen til årets Lehmkuhlforelesning. På grunn av pressereservasjoner i forelesningssalen og bevertning, vil det være nyttig om vi får en påmelding til presseinfo@nhh.no innen torsdag 26. september.

Dag: Fredag 27. september kl 1115
Sted: Dag Coward Auditorium, hovedbygget, NHH
Pressepåmelding: presseinfo@nhh.no eller via telefon 55 95 92 40


Beste hilsen fra

Lisbeth Heilund
Informasjonsavdelingen NHH

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive