Årets Lehmkuhlforeleser: Knut Vollebæk

Fredag 26. september kommer ambassadør Knut Vollebæk til Norges Handelshøyskole for å holde årets Lehmkuhlforelesning. Vollebæks forelesning har tittelen ”Norge er et lite land i verden - om Norgesbildet”.

Knut Vollebæk studerte selv på Norges Handelshøyskole på slutten av 60-tallet, før han begynte sin lange karriere i utenrikstjenesten. Gjennom 30 år har han blant annet representert Norge som ambassadør, utenriksminister og fredsmegler på Balkan.

Med bakgrunn i sine erfaringer vil han fredag snakke om Norges omdømme og plass i verden. Vollebæk vil se på Norges historiske rolle i verdensbildet, helt fra vikingenes tokter for tusen år siden, frem til vårt internasjonale engasjement for å sikre fred og stabilitet i nyere tid.

Lehmkuhlforelesningen arrangeres hvert år av NHH for å hedre høyskolens far, Kristofer Lehmkuhl. Forelesningen avholdes i tilknytning til hans fødselsdag 26. september.

Prisutdeling
I forbindelse med Lehmkuhlforelesningen vil det deles ut en studentpris fra Kristofer Lehmkuhls Fond til Fremme for Norsk Næringsliv.

--
Priv. til red.
Pressen er hjertelig velkommen til årets Lehmkuhlforelesning. På grunn av pressereservasjoner i forelesningssalen og bevertning, vil det være nyttig om vi får en påmelding til presse@nhh.no innen torsdag 25. september.

Dag: Fredag 26. september klokken 11.15.
Sted: Auditorium Maximum, Merinobygget, NHH.
Pressepåmelding: presse@nhh.no eller via telefon 55 95 92 18 / 55 95 97 32

Med vennlig hilsen

Knut André Karlstad
Informasjonsavdelingen
Norges Handelshøyskole

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Knut André Karlstad


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive