Tilbake til normalen

NHH (Illustrasjonsfoto)

Etter to ekstremt gode år for nyutdannede siviløkonomer har arbeidsmarkedet stabilisert seg.

13.04.2010 - Kristin Risvand Mo


Åtte av ti får jobb før de er ferdig utdannet, kandidatene søker få jobber og er på få intervjuer. Det viser en fersk arbeidsmarkedsundersøkelse blant NHH-kandidater som ble ferdige våren 2009.

Eivind Drange (Arkivfoto)
Eivind Drange.

Arbeidsmarkedet for siviløkonomer er fremdeles svært godt, men bildet er litt annerledes enn i de brennhete årene 2007 og 2008, sier seniorkonsulent Eivind Drange ved NHH.

- Det tar litt lengre tid før kandidatene er i jobb og de må søke flere jobber. Offentlig sektor ansetter flere, mens det er markant færre som jobber innen bank/forsikring og finans.

Mindre kjønnsgap

En nyutdannet kandidat tjener i snitt 389.676 kroner, det er en vekst på 0,7 prosent i forhold til 2008. Forskjellene mellom kvinner og menn har aldri vært mindre.

Mens kvinnenes begynnerlønn i snitt økte med ca 12 000 kroner fra 2008 til 2009 (til 384.733 kr i 2009), har grunnlønnen blant menn gått ned med ca 3000 kroner (til 392 102 kr i 2009).

- Vi ser også en markert nedgang i verdien av ekstrainntekter og goder, som bonus, overtid og fri avis/telefon, sier Drange.


Iver Bragelien (Arkivfoto)
Iver Bragelien.

Undersøkelsen viser også hvor relevant NHH-studiet er i forhold til innholdet i jobben. Svarene gir en positiv trend fra 2007-2009, for eksempel når det gjelder ferdigheter som å jobbe i team og analytiske evner.

- Undersøkelsen bekrefter nok en gang at kandidatene fra NHH er attraktive i arbeidsmarkedet og at de er godt fornøyde med den utdannelsen de har fått på NHH, sier dekan for masterutdanningen, Iver Bragelien.

Hovedtall:

Tilbud om jobb før endt studium 81,1%
I relevant arbeid 83,3 % (92,5 % blant dem som faktisk har søkt arbeid)
Subjektiv opplevelse av arbeidsledighet 4,9 %
Objektiv arbeidsledighet 1,3 %
Hvor mange stillinger har du søkt på 8,7 (gjennomsnitt pr kandidat)
Ansatt i off virksomhet 19,4 % (kvinner 29,3 %)
Ansatt i privat virksomhet 80,6 % (kvinner 70,7%)
Brutto grunnlønn 389.676 kroner (begge kjønn)
Lønn total (inkl. ekstrainnt. og goder) 457. 511 kroner (begge kjønn)Undersøkelsen ble gjennomført blant 228 kandidater mellom 15. desember 2009 og 10. januar 2010.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive