Åpner prestisjesenter

Torsdag 5. mai åpner NHH landets første samfunnsvitenskapelige Senter for forskningsdrevet innovasjon. Forskningssenteret får 164 millioner til å utvikle fremtidens løsninger for innovasjon i tjenestesektoren.

02.05.2011 - Kristin Risvand Mo


Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) ved NHH blir ett av sju nye nasjonale sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), utnevnt av Norges forskningsråd.

NHH etablerer forskningssentret sammen med 14 bedrifts- og næringspartnere og seks forskningspartnere (se faktaboks). Målet er å øke kvaliteten, effektiviteten og den kommersielle suksessraten til norske tjenestebedrifters innovasjonsaktiviteter.

Den formelle åpningen av senteret blir ved NHH torsdag 5. mai 2011.

Program:
Velkommen, rektor Jan I. Haaland, NHH
Informasjon om CSI, senterleder Per Egil Pedersen
Hva betyr CSI for partnerbedriftene, senior vice president Ove Fredheim, Telenor
Tjenesteinnovasjon og kundeinvolvering, universitetslektor Per Kristensson, Senter for tjenesteforskning, Universitetet i Karlstad
Avslutning, avdelingsdirektør Eirik Normann, Norges Forskningsråd

Signering av kontrakt mellom Forskningsrådet og NHH

Lett servering i NHHs representasjonslokale Stupet

Presse er velkommen til å delta

Dag: Torsdag 5. mai
Tid: kl. 10.00-12.30
Sted: Aud. Finn Kydland, hovedbygget, NHH

FAKTA:
NHHs forskningsprogram innen tjenesteinnovasjon (CSI) er en koordinert satsing for å styrke fokus på innovasjon som forskningsområde generelt og innovasjon i tjenestenæringer og tjenesteytelser spesielt. Programmet involverer forskere fra alle NHHs institutter og er en del av NHH 2021 (www.nhh.no/2021).
Bedrifts- og næringspartnere: Telenor, DnB NOR, Storebrand, Tryg, Posten, EDB ErgoGroup, PwC, InFuture, Bekk, Induct, Argentum, Abelia, HSH, Norsk Designråd

Forskningspartnere: Norges Handelshøyskole, Samfunns- og næringslivsforskning, SINTEF, Arkitektur- og designhøgskolen, Universitetet i Karlstad, Copenhagen Business School

Mer informasjon:
Rektor Jan I. Haaland, mobil: 957 96 865 e-post: jan.haaland@nhh.no
Programleder Per Egil Pedersen, mobil: 906 55 321, e-post: per.pedersen@nhh.no
Informasjonssjef Asle Haukaas, mobil: 920 80 877, e-post: asle.haukaas@nhh.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive