6 millioner til forskning i revisjon: - Vil ha flere revisjonsforskere i Norge

Den norske Revisorforening (DnR) vil stimulere flere til å ta doktorgrad og forske innen revisjon. I samarbeid med Norges Handelshøyskole etableres det et stipendprogram til fremme av doktorgradsutdanning og forskningsaktivitet innen revisjon og intern kontroll.

- Revisorer er ettertraktede. De besitter en kompetanse som er sterkt etterspurt i alle deler av jobbmarkedet, og svært mange av revisorene går rett til godt avlønnede og ettertraktede stillinger i næringslivet. Det er en av grunnene til at det har vært vanskelig å motivere dyktige kandidater til å satse på doktorgradsutdanning og forskningsaktivitet innen revisjon, som fremstår som mindre økonomisk lukrativt.

- Vi ønsker at stipendet skal gjøre det litt mer økonomisk attraktivt å gå forskerveien innen revisjon, sier administrerende direktør Per Hanstad i DnR.

Situasjonen den samme i Europa for øvrig
Professor i revisjon Aasmund Eilifsen ved Norges Handelshøyskole (NHH) forteller at rekrutteringssituasjonen er den samme i hele Europa.

- Internasjonalt er imidlertid revisjon et forskningsområde i vekst. De siste års sterke fokusering på revisjonskvalitet og regulering har, sammen med internasjonaliseringen av profesjonen, økt etterspørselen etter forskerkompetanse innen fagfeltet. NHH har et lite, men anerkjent miljø innen revisjon, og vil satse videre på feltet.

Blant Norges største stipend
- Vi er særdeles fornøyd med denne sjenerøse gaven. 6 millioner kroner er blant de aller største gaver som er gitt til et stipendprogram ved en vitenskapelig høyskole i Norge. I lys av den internasjonale utviklingen innen finanssektoren, og de stadig strengere og mer internasjonale kravene til revisjon og intern kontroll, trenger Norge et større fagmiljø innen revisjon, sier rektor Jan I Haaland ved NHH.

Tildeling
Stipendprogrammet er forbeholdt stipendiater ved NHH og innebærer at kandidatene får et ekstra tilskudd, utover stipendiatstillingen, til å gjennomføre doktorgradsutdanning. Stipendet er begrenset oppad til 1 million kroner per kandidat.

...................................

For ytterligere kommentarer:

Adm. direktør Per Hanstad tlf. 23 36 52 82 / 48 02 00 82
Professor Aasmund Eilifsen tlf. 55 95 93 23 / 99 53 77 64

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive