Søk støtte fra Rederiforbundets fond

Norges Rederiforbunds fond ved NHH inviterer studenter og ansatte tilknyttet høyskolen til å søke om støtte til formål innenfor fondet sine vedtekter senest 1. november 2015.

14.01.2015 - Red.


I vedtektene heter det: "Forskning og utdanning tilknyttet NHH til beste for slik virksomhet som drives av Norges Rederiforbunds medlemmer".

Hovedmålet er å oppmuntre til mer faglig aktivitet av relevans for skipsfartsnæringen og større interaksjon med næringen.

I tillegg til masteroppgaver, har fondet tidligere støttet prosjekter ved SNF/NHH.

Mulige søknadsformål

- Studentoppgaver med relevante tema
- Reise- og studiestipend til dyktige studenter tilknyttet NHH
- Nye forskningsoppgaver
- Seminarer, symposier og informasjonsvirksomhet om skipsfartsøkonomisk eller annen relevant utdanning og forskning
- Stipend for studiereiser til utlandet for vitenskaplig personell tilknyttet NHH, med formål å skape internasjonale kontakter og sørge for kunnskapsoverføring til Norge

Søknaden bør inneholde

- Presentasjon av formål og søker
- Søknadsbeløp, budsjett og tidsplan
- Plan for formidling av resultater
- Personlige søknader fra studenter skal også inneholde anbefaling av veileder og karakterutskrift

Søknadsfrister

Søknadsfristene er: 1. februar, 1. mai og 1. november

Last ned norsk søknadsskjema

Kontakt

Spørsmål kan rettes til protokollfører Arild Olav Sævig på: arild.saevig@nhh.no eller telefon: 55 95 97 48

Søknaden sendes til fond@nhh.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive