Utnytt egne svakheter

Kronikk: Vi kan utnytte egne svakheter for å bli bedre mennesker, skriver professor Alexander Cappelen.

09.01.2015 - Alexander Cappelen


De første dagene i januar er tiden for å planlegge hvordan vi skal bli bedre versjoner av oss selv. Hvordan kan vi bli snillere og slankere enn vi var ifjor? Som de fleste har erfart, klarer vi som regel ikke å gjennomføre disse planene.

Listen over nyttårsforsetter er derfor stort sett den samme hvert år. Men vår manglende evne til å ta kontroll over egne liv er ikke udelt negativ. Vi kan utnytte våre egne svakheter på en strategisk måte.

En av mine svake sider er treghet; jeg utsetter ofte til i morgen det som skulle vært gjort i dag. Denne svakheten utnytter jeg for å opptre mer generøst. For noen år siden opprettet jeg, som mange andre har gjort, et fast månedlig trekk til en veldedig organisasjon.

Dermed kreves det en aktiv innsats fra min side for å være gjerrig - og den innsatsen er jeg heldigvis for slapp til å gjøre de gangene jeg føler for det. Min naturlige slapphet hjelper meg dermed til å bli et bedre menneske.

En av mine kollegaer ved The Choice Lab på Norges Handelshøyskole, Mathias Ekström, har studert hvordan man kan utnytte folks slapphet til å gjøre dem mer miljøvennlige. Utgangspunktet for hans studie er at mange folk foretrekker ensidige utskrifter fremfor tosidige utskrifter når de skriver ut dokumenter.

I et felteksperiment viser han at man på en enkel måte kan få folk til å redusere sitt papirforbruk. Ved å endre innstillingen på printeren slik at man må foreta et ekstra klikk med musen for å få ensidige utskrifter, får han folk til bruke tosidige utskrifter i langt større grad. Folks slapphet bidrar dermed til å redde miljøet.

Dette er et godt eksempel på ideen som Cass Sunstein og Richard Thaler har gjort populær gjennom boken Nudge; at man kan «dulte» folk i riktig retning gjennom små endringer i måten de presenteres for valgalternativer. Et annet eksempel er plassering av produkter i et supermarked.

Vi har en sterk tilbøyelighet til å velge produkter som står lett tilgjengelig i hyllene. Det betyr at man kan få folk til å velge miljøvennlige eller sunne produkter ved å plassere dem slik at folk slipper å bøye eller strekke seg for å velge dem.

Man kan også utnytte sine iboende svakheter strategisk for å motivere seg selv til å trene mer. Manglende viljestyrke er en hovedgrunn til at mange trener mindre enn de ønsker. Samtidig er manglende viljestyrke en grunn til at mange bruker mer tid foran tv-skjermen enn de ønsker. Ideelt sett burde man derfor forpliktet seg til bare å se på sine favoritt tv-serier når man trente.

I artikkelen «Holding the Hunger Games Hostage at the Gym», viser forfatterne at denne typen strategi kan fungere godt i praksis. I et felteksperiment ga de et tilfeldig utvalg av medlemmene i et treningsstudio en Ipod som inneholdt en lydbok med The Hunger Games.

De kunne imidlertid bare bruke Ipoden når de var på treningsstudioet. Denne gruppen trente drøyt 50 prosent mer enn medlemmer som ikke fikk en slik Ipod. Ønsket om finne ut hvordan det gikk med Katniss Everdeen fikk dem med andre ord ut av sofaen og opp på tredemøllen.

Mange av oss klarer å utvise en viss viljestyrke av og til, men veldig få klarer å utvise viljestyrke hele tiden. Det er for eksempel grunnen til at det er lettere å gå varig ned i vekt ved å trene enn med en slankekur: å trene krever viljestyrke i korte perioder, mens en slankekur krever at man utviser viljestyrke hele tiden.

Nå i januar har mange et overskudd av viljestyrke, men vi vet at vi snart blir våre viljesvake jeg igjen. En god idé er derfor å bruke viljestyrken vi har på starten av året til å etablere strukturer som gjør det lettere for våre viljesvake selv å være de menneskene vi ønsker å være resten av året. Vi er ofte flinke til å utnytte andres svakheter til egen fordel - vi burde bli flinkere til å utnytte egne svakheter på sammen måte.

Kronikken var på trykk i DN 9. januar.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive