Ubetenksom feiring

Innlegg: Høyesterett burde benyttet 200-årsdagen til å markere sin uavhengighet ved selv å være vertskap for jubileumsfeiringen, skriver professor Petter Bjerksund

12.01.2015 - Petter Bjerksund


I en NTB-artikkel, publisert 4. januar av DN.no, gis en oversikt over aktuelle jubileer i 2015. Av de mer prominente jubilantene er Høyesterett. 200-årsjubileet er vel verdt å feire.

I prinsippet representerer den dømmende statsmakten sivilisasjonens siste skanse mot vilkårlighet og (flertalls) tyranni. Adam Smith, kjent som en forsvarer av det frie marked, noterte seg at bedriftseiere sjelden møtes uten å konspirere mot markedet og samfunnet.

Hva som skjer når embedsmenn møtes skal være usagt. Men det var neppe uten grunn at Charles Montesquieu argumenterte for maktfordeling og uavhengighet mellom statsmaktene.

Det fremgår av NTB-artikkelen at jubileumsdagen vil bli markert i Høyesteretts plenumssal. Med hele det offisielle Norge tilstede. Dagen etter skal det være åpent hus for publikum. Dette er utmerket.

Jubileumsdagen skal feires med en mottagelse på Akershus slott. Med regjeringen som vertskap. Og hvor Høyesterett er gjester. Etter mitt skjønn sender dette uheldige signaler.

Regjeringen er fra tid til annen part i rettstvister som kan bli avgjort av Høyesterett. Videre er det regjeringen som foretar utnevnelser til dommerembeder.

Høyesterett burde benyttet 200-årsdagen til å markere sin uavhengighet ved selv å være vertskap for jubileumsfeiringen.

Innlegget var på trykk i DN 9. januar.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive