På kollisjonskurs med virkeligheten

Innlegg: Norges innovasjonspolitikk kan ikke være slik at dersom man gir mange nok støttemidler, vil det før eller siden dukke opp en ny Steve Jobs, skriver professor Tor Wallin Andreassen.

16.01.2015 - Tor W. Andreassen


Nina Broch-Mathisen i Innovasjon Norge mener i BT 14.1. at vi tar feil når vi hevder at tjenester ikke er som varer. Hennes begrunnelse er at Innovasjon Norge hadde diskutert dette internt i 2011 og konkludert med at «vare- og tjenesteproduksjon ikke kan skilles fra hverandre på en hensiktsmessig måte».

Dette er en oppsiktsvekkende konklusjon som ser bort fra nærmere tre tiår med tjenesteforskning som har påpekt det motsatte. Det Broch-Mathisen mener er unikt med tjenester (leveres over tid, ofte via flere kanaler), er svært annerledes enn det som forskningslitteraturen peker på.

Riktig nok hevdet en artikkel i 2004 at alt var tjenester og at varer er et særtilfelle av tjenester. Er det forskningen som er på kollisjon med Innovasjon Norge eller motsatt?

Videre hevder Broch-Mathisen at grunnen til at ni av ti innovasjoner, og åtte av ti gründere, feiler i markedet, er at de ikke snakker tidlig nok med kundene, og de ikke feiler raskt nok. Om det var så enkelt kan man undres hvorfor ikke innovatører og gründere siden den industrielle revolusjon har kommet på disse enkle grepene før. Er det virkeligheten som er på kollisjon med Innovasjon Norge eller motsatt?

Fire år med forskning på tjenesteinnovasjon ved Senter for Tjenesteinnovasjon ved NHH har gitt oss grunnlag for å hevde at det på en rekke områder er forskjell mellom innovasjon av varer og tjenester, og at vi av den grunn trenger en dypere forståelse av ikke bare innovasjonsprosessen, men alt som leder til at sannsynligheten for kommersiell suksess øker.

Av denne grunn hevder vi at Norge vil være tjent med å investere i ytterligere forskning på tjenesteinnovasjon og gründere, slik at flere kan lykkes. Norges innovasjonspolitikk kan ikke være slik at dersom man gir mange nok støttemidler, vil det før eller siden dukke opp en ny William Shakespeare, Steve Jobs, eller Elon Musk?

Men kanskje er dette en tilnærming som er i tråd med Innovasjon Norges virkelighetsforståelse?

Innlegget var på trykk i BT 16. januar.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive